IPA Lublin

O IPA

IPA - czyli International Police Association - jest stowarzyszeniem niezawisłym, łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.  Od 1971 roku IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie złożonym z 300 tys. członków zrzeszonych w 61 sekcjach narodowych.

więcej

Aktualności

Polecamy

Ważne