1 % dla IPA - Wydarzenia - IPA Lublin

Wydarzenia

1 % dla IPA

Data publikacji 19.01.2016

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy - Podatnicy! Chcielibyśmy podziękować Wam za wsparcie udzielone IPA Lublin w 2018 roku (oraz latach poprzednich) i przypomnieć się o możliwości wsparcia Nas również w roku 2019. Jesteśmy stowarzyszeniem neutralnym. Naszym celem jest niesienie pomocy oraz budowanie więzi bezinteresownej przyjaźni i koleżeństwa. Naszą dewizą jest przecież „Służyć poprzez przyjaźń”.

Zbliża się termin złożenia deklaracji podatkowych i możliwość przekazania 1% Waszego podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. Liczymy, że po raz kolejny zdecydujecie się wesprzeć naszą działalność.

Przekazując 1% podatku pomożesz nam rozwijać programy promujące idee porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; prowadzić działalność charytatywną i socjalną; wspomagać rozwój wspólnot lokalnych, upowszechniać kulturę fizyczną, sport i turystykę, wspierać szkolenia zawodowe IPA

Wypełniając formularz zeznania podatkowego!!! Na jego ostatniej stronie znajduje się sekcja związana z przekazywaniem 1%.  Emeryci i renciści, którzy otrzymują PIT roczny z ZER lub ZUS, nie mają obowiązku składać dodatkowego rozliczenia rocznego. Jeżeli chcą jednak przekazać 1% swojego podatku, powinni złożyć PIT-37.

- szczegóły wypełnienia pit w stałej zakładce "1% podatku dla IPA"

Dziękujemy za wsparcie

Prezydium Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA