1% dla IPA - 1 % podatku dla IPA - IPA Lublin

1 % podatku dla IPA

1% dla IPA

Przekazując 1% podatku możecie wspomóc naszą działalność statutową, a tym samym przyczynić się czynnie do tego, byśmy jeszcze aktywniej mogli działać na rzecz tych, którzy potrzebują naszej pomocy.

Od 2006 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska IPA posiada status organizacji pożytku publicznego.

Jesteśmy Stowarzyszeniem neutralnym, a naszym celem jest niesienie pomocy innym ludziom oraz budowanie więzów bezinteresownej przyjaźni i koleżeństwa.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi rozliczenia rocznego za 2018 r., urząd skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PITprzekazuje w lipcu i sierpniu 2019 r. 1% podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacjipożytku publicznego. Koszty przelewu są potrącane z naszego 1%. Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne już w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji.

Jeżeli jednak złoży zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia 2019 r. (a ryczałtowcy po 1 lutego 2019 r.), wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże. Nowością jest jednak, że jeśli podatnik złoży korektę zeznania rocznego w terminie do 30 czerwca 2019 r. (albo do 2 kwietnia odnośnie PIT-28), to również może wykazać tam 1% i kwota zostanie przekazana zgodnie z deklaracją korygującą. 1% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. 1% przekazują więc w tym roku również podatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy oraz podatnicy grający na giełdzie. Nie można przekazać 1% karty podatkowej. Wniosek taki można również złożyć na piśmie, w postaci odrębnego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS, należy dokładnie przepisać ją z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.

Emeryci i renciści, którzy otrzymują PIT roczny z ZER, nie mają obowiązku składać dodatkowego rozliczenia rocznego. Jeżeli chcą jednak przekazać 1% swojego podatku, powinni zlożyć PIT-37, wypełnić go w szczególności w rubrykach 124-126 i oczywiście złożyć nie później niż 30 kwietnia 2019 r.

Dane do Pitu:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska IPA
60-844 Poznań
KRS: 0000154720

w pkt. 128 proszę dopisywać dla kogo darowizna np: dla Lubelskiej Grupy
Wojewódzkiej lub dla Regionu Chełm, Lublin, Opole Lubelskie, Terespol, Włodawa, Zamość.


Dziękujemy za wsparcie naszej Lubelskiej Grupy IPA
Servo per Amikeco
Prezes, Sekretarz, Skarbnik LGW IPA i Prezesi Regionów