Historia LGW IPA - Historia IPA Lublin - IPA Lublin

Historia IPA Lublin

Historia LGW IPA

Pierwsze legitymacje członkowskie IPA dla policjantów województwa lubelskiego zostały wydane w 1994 roku. Trzynastoosobowa grupa funkcjonariuszy, którzy którzy w owym czasie wstpili do stowarzyszenia, nie spełniała jednak wymogów statutowych pozwalaj±cych na powołanie samodzielnej struktury ogólno wojewódzkiej.

Późniejsze lata dla IPA w województwie lubelskim, to okres przeżywania problemów strukturalno organizacyjnych i zastoju w działalnosci - trwający do 1999 roku. Wraz ze znalezieniem się Lubelszczyzny w nowych granicach administracyjnych państwa powstała w Lublinie dwudziestodziewięcioosobowa grupa inicjatywna IPA - złożona z funkcjonariuszy tamtejszej Komendy Wojewódzkiej Policji - która rozpoczęła działalnosć w ramach Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Krakowie.

Nabyte w latach 1999-2000 doświadczenie organizacyjne oraz uzyskane wsparcie ze strony Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji umożliwiło powołanie zgodnej z obowiązującym "Statutem International Police Association Sekcja Polska" własnej grupy wojewódzkiej IPA.

LGW IPA ad. 2001

Na zjeździe założycielskim Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Lublinie w dniu 15 grudnia 2000 r. powołano Lubelską Grupę Wojewódzką a prezesem został wybrany Tomasz Ostrowski.

Zapraszamy do NAS, Zapisz sie do IPA Lublin