Zarząd Lubelskiej Grupy IPA - Władze LGW IPA - IPA Lublin

Władze LGW IPA

Zarząd Lubelskiej Grupy IPA

W dniu 5 lipca 2019r  odbyło się zebranie delegatów Lubelskiej Grupy Wojewodzkiej IPA.

Dokonano wyboru nowego zarządu Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej w skład którego weszli:

 • Prezes LGW – kol. Piotr WÓJCIK
 • Sekretarz – kol. Grzegorz WORLICKI,
 • Z-ca Sekretarza – kol. Waldemar DZIEDZIC,
 • Skarbnik – kol. Adam MATEŃKO,
 • Członkowie Prezydium:
  • kol. Andrzej Michalski,
  • kol. Anna Kulbaka (Zastępca Skarbnika)
  • kol. Dorota Bielecka.

Wybrano również Delegatów na Krajowy Kongres Sekcji Polskiej IPA:

 • kol. Piotr Wójcik
 • kol. Grzegorz Worlicki
 • kol. Adam Mateńko

Wojewódzka Komisja Rewizyjna:

 • kol. Jacek Iwaniuk (przewodniczący),
 • kol. Sławomir Kwiatkowski
 • kol. Jan Stańczuk